İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 Sayılı "İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası" çerçevesinde, 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” e göre; işveren, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır. İşverenler, işlerinin tehlike durumlarına göre; • Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde; A,B ve C sınıfı, çalışan başına ayda en az 10 dakika, • Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde; A ve B sınıfı, çalışan başına ayda en az 20 dakika, • Çok Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde; A sınıfı, çalışan başına ayda en az 40 dakika, İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır. İş Güvenliği Uzmanlarımızın sunduğu hizmetler; • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek, • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek, • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak, • İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır. • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak, • Eğitim Planı hazırlamak, • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak, • Risk Değerlendirmesi yapmak, • Acil Durum Planı hazırlamak, • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak, • İç Yönetmelik hazırlamak, • İş İzni Prosedürü hazırlamak, • Çalışma talimatları hazırlamak, • Önleyici faaliyet raporunun hazırlanması, • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak, • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek, • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek, • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak, • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek, • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek, • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak, • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak, • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak, • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek, • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek, • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek, • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek, • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek.