İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği (İSG), çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla uygulanan sistem ve yasal düzenlemelerdir. Bu kapsamda, işyerlerinde çalışanların İSG konusunda eğitilmesi büyük önem taşımaktadır.

Türkiye’de İSG eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Mesleki Eğitimler Yönetmeliği kapsamında verilmektedir. Bu yönetmeliğe göre, işyerlerinde çalışanların İSG konusunda eğitilmesi zorunludur. Eğitimler, işveren tarafından görevlendirilen işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli tarafından verilebilir. Ayrıca, İSG konusunda eğitim veren sertifikalı kuruluşlar tarafından da eğitim verilebilir.

Gaziantep İş sağlığı ve Güvenliği , 6331 Sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası” çerçevesinde, 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” e göre; işveren, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak Gaziantep İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır. İşverenler, işlerinin tehlike durumlarına göre;

• Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde; A,B ve C sınıfı, çalışan başına ayda en az 10 dakika,

• Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde; A ve B sınıfı, çalışan başına ayda en az 20 dakika,

• Çok Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde; A sınıfı, çalışan başına ayda en az 40 dakika, İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır. İş Güvenliği Uzmanlarımızın sunduğu hizmetler;

Sürecimiz

• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek,
• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak,
• İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır.
• Yıllık Çalışma Planı hazırlamak,
• Eğitim Planı hazırlamak,
• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
• Risk Değerlendirmesi yapmak,
• Acil Durum Planı hazırlamak,
• Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak,
• İç Yönetmelik hazırlamak,
• İş İzni Prosedürü hazırlamak,
• Çalışma talimatları hazırlamak,
• Önleyici faaliyet raporunun hazırlanması,
• Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak,
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
• Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak,
• Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
• Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak,
• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak,
• Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
• Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek,
• Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek,
• İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
• Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
• Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek.

Gaziantep İş sağlığı ve Güvenliği

isg