Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanlığı

6331 Sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası” çerçevesinde, 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki …

İşyeri Hekimliği

İş yeri hekimliği, çalışanların sağlığını korumak, geliştirmek ve olası mesleki hastalıkların meydana gelmesi durumunda tanı ve tedavi hizmetlerinin hızlı …

Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil sağlık hizmetleri, işyerlerinde çalışanlara belirli periyotlarda yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri kendi çalışma alanlarında yaptırmalarına …

Diğer Sağlık Personeli

Diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp …

Yüksekte Çalışma

Yüksekte çalışma, düşme riskinin yüksek olduğu bir ortamda yapılan herhangi bir iştir. Bu, inşaat, bakım, temizlik, mühendislik ve tarım gibi birçok farklı…

Sıkça Sorulan Sorular

Ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki …

Patlamadan Korunma Döküman

Patlamadan korunma dokümanları, patlayıcı ortam oluşabilecek işyerlerinde, patlama risklerinin değerlendirilmesi ve bu risklerin ortadan kaldırılması …

Tehlikeli Madde Danışmanlık

Tehlikeli Madde Danışmanları, tehlikeli maddelerin özelliklerini, bu maddelerin işyerlerinde kullanımının risklerini ve bu risklerin nasıl azaltılabileceğini bilirler…

İşyeri Ortam Ölçüm

İşyeri ortam ölçümleri, çalışanların işyerinde maruz kaldığı tehlikelerin belirlenmesini, ölçülmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi, bir işyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin analiz edilerek …