Hizmete Genel Bakış

İş yeri hekimliği, çalışanların sağlığını korumak, geliştirmek ve olası mesleki hastalıkların meydana gelmesi durumunda tanı ve tedavi hizmetlerinin hızlı bir şekilde sunulabilmesi için iş yerinde verilen sağlık hizmetidir. İş yeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. İş yeri hekimleri, işverene ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yaparlar.

SAREO OSGB

Nasıl çalışır?

İş yeri hekimliği, çalışanların sağlığını korumak, geliştirmek ve olası mesleki hastalıkların meydana gelmesi durumunda tanı ve tedavi hizmetlerinin hızlı bir şekilde sunulabilmesi için iş yerinde verilen sağlık hizmetidir. İş yeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. İş yeri hekimleri, işverene ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yaparlar.

İş yeri hekimlerinin görevleri şunlardır:

  • İşe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
  • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
  • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
  • İşyerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli önlemleri almak
  • İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili mevzuat hükümlerini uygulamak

İş yeri hekimliği, çalışanların sağlığını korumak ve işyerinde verimliliği artırmak için önemli bir rol oynamaktadır.

İş yeri hekimliği, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, işverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamak için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdürler.

İş yeri hekimliği, Türkiye’de giderek önem kazanan bir meslektir. İş sağlığı ve güvenliğinin öneminin artmasıyla birlikte, iş yeri hekimlerine olan talep de artmaktadır.

 

.

Sık Sorular

Çalışanların sağlığının korunması, geliştirilmesi ve olası mesleki hastalıkların meydana gelmesi durumunda tanı ve tedavi hizmetlerinin hızlı bir şekilde sunulabilmesi için iş yerinde verilen sağlık hizmetidir.

 

Tıp diplomasına sahip hekimler Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş iş yeri hekimliği eğitimini, yasaya uygun şekilde aldıktan sonra iş yeri hekimliği sınavına başvurmaya hak kazanır. ÖSYM tarafından her yıl iki kez iş sağlığı ve güvenliği (İSG) sınavı düzenlenir.