Hizmete Genel Bakış

Tehlikeli Madde Danışmanlığı, işyerlerinde kullanılan tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınması, depolanması ve kullanılması için işverene ve çalışanlara rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren bir meslek dalıdır.

Tehlikeli Madde Danışmanlığı, iş sağlığı ve güvenliğinin önemli bir parçasıdır. Bu danışmanlık, işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Tehlikeli Madde Danışmanları, tehlikeli maddelerin özelliklerini, bu maddelerin işyerlerinde kullanımının risklerini ve bu risklerin nasıl azaltılabileceğini bilirler. Tehlikeli Madde Danışmanlığı hizmetleri şunları kapsayabilir:

 • Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi
 • Tehlikeli maddelerin taşınması, depolanması ve kullanılması için gerekli prosedürlerin hazırlanması
 • Çalışanlara tehlikeli maddelerle ilgili eğitimler verilmesi
 • Tehlikeli maddelerle ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması
kimyaci_sareosgb

Tehlikeli Madde Danışmanlığı, işyerlerinde kullanılan tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınması, depolanması ve kullanılması için işverene ve çalışanlara rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren bir meslek dalıdır.

Tehlikeli Madde Danışmanlığı, iş sağlığı ve güvenliğinin önemli bir parçasıdır. Bu danışmanlık, işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Tehlikeli Madde Danışmanları, tehlikeli maddelerin özelliklerini, bu maddelerin işyerlerinde kullanımının risklerini ve bu risklerin nasıl azaltılabileceğini bilirler. Tehlikeli Madde Danışmanlığı hizmetleri şunları kapsayabilir:

 • Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi
 • Tehlikeli maddelerin taşınması, depolanması ve kullanılması için gerekli prosedürlerin hazırlanması
 • Çalışanlara tehlikeli maddelerle ilgili eğitimler verilmesi
 • Tehlikeli maddelerle ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması

Tehlikeli Madde Danışmanları, iş sağlığı ve güvenliği alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip, tehlikeli maddeler konusunda eğitim almış kişilerdir. Tehlikeli Madde Danışmanları, Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmektedir.

Tehlikeli Madde Danışmanlığı hizmetleri, işyerlerinin tehlikeli maddelerle ilgili risklerini azaltmak ve çalışanların sağlığını korumak için önemli bir araçtır.

İşyerlerinde tehlikeli madde danışmanlığı hizmeti alınmasının faydaları şunlardır:

 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.
 • İş verimliliğini artırır.
 • İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uyumunu sağlar.

İşyerlerinde tehlikeli madde danışmanlığı hizmeti alınması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir adımdır.

Mevzuat ve Gereklilikler

Sare OSGB Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı yani TMGD hizmeti almak zorunda olan işletmeler, yasal olarak belirlenen bir sınıra göre değerlendirilirler. Bu sınır ise madde miktarı olarak belirlenmiştir ve yönetmeliğe göre tehlikeli madde taşıma süreci içinde ve de bir yıl içinde toplamda 50 tonu geçen miktarlarda tehlikeli madde işi içinde bulunan işletmeler olarak belirtilmiştir. Tehlikeli madde danışmanının görevleri;

• Tehlikeli maddelerin taşınması sürecinde uluslararası kuralların ve sözleşmelerin uygulayıp, takibini yapmak

• Bu maddelerin taşınmasında işletmeye ADR/RID çerçevesi içinde çözümler üretmek

• Hizmet verilen işletmenin tehlikeli madde taşınmasına dair olan yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp elektronik ortamda idareye ibraz etmek Sare OSGB olarak, güçlü TMGD kadromuz ile sizlere hizmet vermeye hazırız.