Hizmete Genel Bakış

Diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip olan kişilerdir.

Diğer sağlık personelinin görevleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmaktır. Bu kapsamda diğer sağlık personeli, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

b-sinifi-is-guvenligi-uzmani-nasil-olunur

Diğer sağlık personeli ne iş yapar?

Diğer Sağlık Personeli İş yeri hekimi ile birlikte çalışır. Diğer Sağlık Personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İş yeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

  • İşe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
  • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
  • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
  • İşyerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli önlemleri almak
  • İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili mevzuat hükümlerini uygulamak

Diğer sağlık personeli, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu personel, işyeri hekiminin iş yükünü azaltarak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • Hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni veya çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olmak
  • İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olmak için düzenlenecek eğitim programını başarıyla tamamlamak

Diğer sağlık personeli olmak için düzenlenecek eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerin, biri tarafından uygun görülen en az seksen saati teorik ve kırk saati uygulamalı olmak üzere toplam yüz yirmi saatlik eğitim programını kapsar.