İş sağlığı ve güvenliği (İSG), çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla uygulanan sistem ve yasal düzenlemelerdir. İSG, işyerlerinde bulunan tüm riskleri tanımlamak, bu riskleri değerlendirmek ve bu risklerden korunmak için gerekli önlemleri almak anlamına gelir.

İşverenin Alması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
İşverenin Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde Yükümlülükleri Nelerdir?
Sürekli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alma Zorunluluğu Nedir?
Hangi işletmeler OSGB hizmeti almak veya sürekli İSG Profesyoneli hizmeti almak zorundadır?
İşverenin Alması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Nelerdir? gaziantep iş güvenliği.