İş sağlığı ve güvenliği (İSG), çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla uygulanan sistem ve yasal düzenlemelerdir. İSG, işyerlerinde bulunan tüm riskleri tanımlamak, bu riskleri değerlendirmek ve bu risklerden korunmak için gerekli önlemleri almak anlamına gelir.