İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği (İSG), çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla uygulanan sistem ve yasal düzenlemelerdir. İSG, işyerlerinde bulunan tüm riskleri tanımlamak, bu riskleri değerlendirmek ve bu risklerden korunmak için gerekli önlemleri almak anlamına gelir.

İSG’nin Amaçları

İSG’nin temel amacı, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaktır. Bu amaçla, İSG aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır:

 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek
 • İş verimliliğini artırmak
 • Çalışanların moralini ve motivasyonunu artırmak

Lojistikte yönetilen kaynaklar, gıda, malzeme, hayvan, ekipman ve sıvılar gibi fiziksel kalemleri içerebilir; yanı sıra zaman ve bilgi

İSG’nin Önemi

İSG, çalışanların sağlığı ve güvenliği için oldukça önemlidir. İş kazaları ve meslek hastalıkları, çalışanlar için fiziksel ve psikolojik olarak ciddi sorunlara yol açabilir. Ayrıca, iş kazaları ve meslek hastalıkları, işgücü kaybına ve iş verimliliğinin düşmesine neden olur. Bu nedenle, İSG’ye önem vermek ve İSG önlemlerini almak oldukça önemlidir.

İSG’nin Kapsamı

İSG, işyerinde çalışan tüm kişileri kapsar. Bu kapsamda, İSG önlemleri işveren, çalışanlar ve İSG uzmanları tarafından alınmalıdır.

İSG’nin Yasal Dayanağı

Türkiye’de İSG, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, işyerlerinde çalışanların İSG konusunda eğitilmesi zorunludur. Ayrıca, işyerlerinde İSG önlemlerini almak için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri hemşiresi görevlendirilmesi zorunludur.

gibi soyut öğeler. Fiziksel öğelerin lojistiği genellikle bilgi akışının, malzeme taşımanın, üretimin, paketlemenin, envanterin, nakliyenin, depolamanın ve genellikle güvenliğin entegrasyonunu içerir.

Zorlu uygulamalar mühendislik çözümleri gerektirir. Zorlu uygulamalar mühendislik çözümleri gerektirir. Lorem Ipsum mevcuttur, ancak çoğunluğu, biraz olsun inandırıcı görünmeyen mizah veya rastgele sözcüklerle bir şekilde değişikliğe uğramıştır. Lorem Ipsum, basım ve dizgi endüstrisinin basit bir şekilde sahte metnidir.

İSG Eğitimleri

İşyerlerinde çalışanların İSG konusunda eğitilmesi zorunludur. Bu eğitimler, işveren tarafından görevlendirilen işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli tarafından verilebilir. Ayrıca, İSG konusunda eğitim veren sertifikalı kuruluşlar tarafından da eğitim verilebilir.

İSG eğitimleri, aşağıdaki kategorilerde verilmektedir:

 • Temel İSG eğitimi: Tüm çalışanlara verilmesi gereken temel eğitimi kapsar.
 • Uygulamalı İSG eğitimi: Belirli bir iş kolunda çalışanlara verilmesi gereken eğitimi kapsar.
 • Özel İSG eğitimi: İşyerinde bulunan özel riskler için verilen eğitimi kapsar.

İSG Eğitimlerinin Faydaları

İSG eğitimleri, çalışanların İSG konusunda bilinçlenmesini ve iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunmasını sağlar. Bu eğitimlerin faydaları şunlardır:

 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltır.
 • İş verimliliğini artırır.
 • Çalışanların moralini ve motivasyonunu artırır.

  İSG’nin Geleceği

  İSG, günümüzde giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu durumun başlıca nedenleri şunlardır:

  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyetinin artması
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik yasal düzenlemelerin artması
  • Çalışanların İSG konusundaki bilincinin artması

  İSG’nin geleceği, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmaların daha da artmasıyla birlikte daha da parlak bir hale gelecektir