Mobil sağlık hizmeti

Gaziantep Mobil Sağlık Hizmeti

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında çalışanların belli aralıklarla iş yerlerinin bulunduğu sınıflara göre kontrol edilmektedir. Bu kontrollerin de sürekli hastaneye gidilip işin aksamasına sebep olmamak için mobil sağlık hizmeti kullanmak gerekmektedir. Gezici sağlık hizmeti olan bu hizmet özellikle çok sayıda çalışanların olduğu iş yerlerinde avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlar şu şekildedir: 

• Mobil sağlık aracı ile verilen sağlık hizmeti maddi olarak ekonomiktir.
• Çalışanların kurum dışına çıkmaması işlerin aksamamasını sağlamaktadır.
• Kurum içinde yapılan bu hizmet ile kısa zamanda sağlık kontrolleri yapılır.
• Çalışan kişileri ve iş yerleri koruma altına alınmasını sağlar.
• İş sebebiyle oluşabilecek meslek hastalıkları teşhis edilmesi kolaylaşır.
• Çalışanların sağlık raporu almasını kurum içinde halletmeye yarar.

SARE OSGB Hangi Mobil Sağlık Hizmetlerini Sunar?

İşyeri hekimliği hizmetleri, işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık taraması, mobil araç sağlık taraması, odyometri, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tahlili, akciğer grafisi, portor muayenesi, göz muayenesi, laboratuvar tetkitleri, aşı uygulamaları, iş güvenliği hizmetlerimiz, iş güvenliği uzmanlığı, acil durum eylem planı, risk analizi ve değerlendirme, periyodik bakım ve ölçüm, İSG kurulu oluşturma, ortam ölçümleri ve yıllık değerlendirme raporunu uzman kadrolarıyla mobil sağlık hizmeti kapsamında sunmaktadır.

Mobil sağlık hizmeti, sağlık hizmetlerinin, geleneksel hastane ve klinik ortamlarının dışında, mobil araç ve gereçlerle sunulması anlamına gelir. Bu hizmetler, işyerlerinde, okullarda, toplum merkezlerinde veya evlerde verilebilir.

Mobil sağlık hizmetlerinin başlıca avantajları şunlardır:

  • Erişilebilirliği artırır: Mobil sağlık hizmetleri, geleneksel sağlık hizmetlerine erişimi zor olan kişilere ulaşmayı sağlar. Örneğin, kırsal kesimde yaşayanlar veya engelli kişiler için mobil sağlık hizmetleri oldukça önemlidir.
  • Maliyeti düşürür: Mobil sağlık hizmetleri, geleneksel sağlık hizmetlerine göre daha düşük maliyetlidir. Bu durum, özellikle kamu sağlık hizmetlerinin maliyetini düşürmeye yardımcı olabilir.
  • Verimliliği artırır: Mobil sağlık hizmetleri, hastaların daha hızlı ve daha verimli bir şekilde tedavi edilmesini sağlar. Bu durum, hem hastalar hem de sağlık sistemi için faydalıdır.

Mobil sağlık hizmetlerinin kapsamı oldukça geniştir. Bu hizmetler, aşağıdakileri içerebilir:

  • Temel sağlık hizmetleri: Bu hizmetler, muayene, teşhis ve tedavi gibi hizmetleri içerir.
  • Acil sağlık hizmetleri: Bu hizmetler, ani gelişen sağlık sorunlarına müdahale etmek için gerekli hizmetleri içerir.
  • Özel sağlık hizmetleri: Bu hizmetler, diyabet, kanser gibi kronik hastalıkların tedavisi için gerekli hizmetleri içerir.

Mobil sağlık hizmetleri, günümüzde giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu hizmetlerin yaygınlaşması, sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir, verimli ve maliyet etkin hale gelmesine katkıda bulunacaktır.

Türkiye’de mobil sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çeşitli projeler kapsamında sunulmaktadır. Bu projeler kapsamında, işyerlerinde, okullarda ve toplum merkezlerinde mobil sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca, engelli kişilerin evlerinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için de mobil sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

Mobil sağlık hizmetlerinin Türkiye’de daha yaygın bir şekilde kullanılması için aşağıdakilerin yapılması gerekmektedir:

  • Mobil sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması için farkındalık çalışmaları yapılması gerekmektedir.
  • Mobil sağlık hizmetlerinin sunulması için gerekli altyapının güçlendirilmesi gerekmektedir.
  • Mobil sağlık hizmetlerinin sunulması için ilgili kurumların işbirliği yapması gerekmektedir.